จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 20.00 / เสาร์ 9.00-17.00 / อาทิตย์ 09.00-16.00

มีคำถามไหม? โทรหาเราที่  094-608-0022

รศ.พญ.ทวิวัน พันธศรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.พญ.ทวิวัน พันธศรี

รศ.พญ.ทวิวัน พันธศรี

เวลาทำการ:
18.00-20.00 ศุกร์


รศ.พญ.ทวิวัน พันธศรี


ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษาและการอบรม
2544  แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555  Master of Medical Science The University of Adelaide ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2565-2566 อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  
2563-2564 อนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

โซเชียลมีเดีย

ติดต่อเรา