จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 20.00 / เสาร์ 9.00-17.00 / อาทิตย์ 09.00-16.00

มีคำถามไหม? โทรหาเราที่  094-608-0022

ผศ.พญ.ณัฐนิตา มัทวานนท์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.พญ.ณัฐนิตา มัทวานนท์

ผศ.พญ.ณัฐนิตา มัทวานนท์

เวลาทำการ:
17.00-20.00 น.อังคาร / 13.00-17.00 น. เสาร์


ผศ.พญ.ณัฐนิตา มัทวานนท์

ความชำนาญพิเศษ
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษาและการอบรม
- แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วุฒิบัตรแพทยเฉพาะทาง สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- M.Sc. Clinical Embryology, University of Oxford (ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศสหราชอาณาจักร)

ประวัติการทำงาน
อาจารย์แพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โซเชียลมีเดีย

ติดต่อเรา